Muligheder og processer der matcher virkeligheden

At spille mine kunder, deres ideer og teams stærke begejstrer mig. Jeg inspireres af udfordringer og muligheder. Jeg er rejsende i en vifte af ydelser, der skaber udviklende rum. Jeg har 12 års ledelseserfaring og mange år som konsulent, hvor personlig udvikling, innovation og implementering har været centralt.

Et par udsagn
“Nærværende, anerkendende og lyttende. Har stærk energi og er resultatorienteret.” … “Proces- og innovationsstærk med mange situationsbestemte greb.” … “Griber udfordringer og forandringer med gnist og gejst, der smitter.”

Se flere længere nede. Her følger overblik over ydelser:

Kundefokuseret innovation
Greb der skærper ydelser og produkter.

Personlig udvikling
Sparring, coaching og typeprofil der styrker din personlige indsigt.

Organisationsudvikling og forandringsprocesser
Positiv forandring for teams og firmaer, hvor vi bla. udvikler kernefortællingen.

Formidling
Når du selv kan vælge formidling eller skal interviewes.

Oplæg og kurser
– Jungiansk personlighedsprofil (test)
– Udviklende mødekultur
– Step2 for iværksættere
– Vandring & Forandring
– Kommunikation og gennemslagskraft.

Konstruktive møderCykling3
Ordstyrer og design af alt fra lynmøder til stormøder.

Udstyr
Til diverse rum og processer har jeg PA-anlæg (højtalere, mikrofoner, mixer), cykler, kajakker, videoudstyr, projektor … etc.

“Stor faglighed som konsulent og sparring for mig og topledelsen i DR Kultur, herunder blandt andet konceptudvikling og implementeringen af ny innovationsmodel.”
Søren Michael Rasmussen, Redaktionschef, DR Kultur
“Stor sikkerhed, hurtigt overblik og en særligt smittende positiv energi. Rasmus står klart og stærk – både når energien summer lystigt og når bølgerne går højt.”
Tove Damholt, Direktør, Østsjællands Museum
“Skaber en proces, hvor deltagerne bliver udfordret til at forholde sig anderledes til en problemstilling eller et potentiale.”
Jesper Yde Knudsen, Iværksætter- og virksomhedskonsulent, Stevns Erhvervsråd
“Som mødeleder skaber Rasmus en tryg ramme for alle parterne og forstår at lede et rum sikkert gennem forløbet.”
Berith Burkandt, Leder, Natur & Miljø, Stevns Kommune
“Rasmus skaber processer, hvor der opstår muligheder, som ingen ellers havde opdaget. Samtidig opnår deltagerne fælles forståelse og ejerskab for opgaven.”
Jesper Yde Knudsen, Iværksætter- og virksomhedskonsulent, Stevns Erhvervsråd
“Rasmus er grundig i sin research i planlægningsfasen og er løbende dialog med os, så der sikres god proces hele vejen.”
Tine Jensen, Natur- og miljømedarbejder, Stevns Kommune
“Både i ledelsescoaching, kommunikation og faclitering af processer, har Rasmus et særligt blik for at sikre, at man får et velforankret resultat.”
Naja Habermann, Sitemanager UNESCO-verdensarv, Udviklingsgruppen Stevns Klint
“Analyserer sammenhænge med nye og overraskende pointer, der kan omsættes direkte til ændringer i organisationen, rutiner og ledelsesmæssige tilgange.”
Søren Michael Rasmussen, Redaktionschef, DR Kultur
“Det fik aftenens ordstyrer: Rasmus Visby – der med sin myndige facon sørgede for, at mødet forløb roligt og konstruktivt fra start til slut – til på et tidspunkt at spørge, hvad de, som ikke var kommet, mon ville have sagt.”
Journalist, Dagbladet, Borgermøde om fredningssag
“Med nytænkende struktur og myndig styring – samt forståelse for behov hos både politikere, borgere, embedsmænd og andre parter – har Rasmus faciliteret en lang række borgermøder og processer med stor succes.”
Mads Andersen, Politiker og EAU-formand, Køge Kommune
“Rasmus er grundig i forberedelsen og fleksibel i processen, så man er tryg undervejs
Mads Andersen, Politiker og EAU-formand, Køge Kommune