OPLÆG & KURSER

Inspirationsoplæg, kursusforløb og uddannelser med ECTS-point. Se mere under hvert af de ovenstående områder – eller det samlede overblik her.  Udover kurser og oplæg, der allerede er udviklet, skal i endelig kontakte mig, hvis I har brug for et oplæg/kursus, der ikke er på listen herunder. Så udvikler jeg det – sætter det rette hold!

Kurser med ECTS-point

Fast Track Diplomuddannelse i ledelse (60 ects)

Et effektivt læringsforløb og berigende netværk, hvor du er mindre væk fra dit arbejde, end på tilsvarende uddannelser. Som leder skal du ikke forandre dig radikalt, men udvikle dig hensigtsmæssigt og autentisk. Det får du blik for og greb om på denne uddannelse. Kurset laves i samarbejde med Bakdal.dk og Center for Diplomledelse. Læs mere:

Længere kurser uden ECTS-point

Effektfuldt interessent fokus (Kurser i kommunikation for kommuner, SDU)

God kommunikation og involvering af interessenter er helt afgørende både i opstart og senere faser af projekter. Heldigvis kommer tiden, du investerer, godt igen og projektet opnår mere effekt. Dette kursus fokuserer på klassiske dyder, agile tilgange og ny forskning inden for håndtering af interessenter og projektstyring. Lær de forskellige greb og læg en god plan. Kurset trækker på nyeste forskning i håndtering af interessenter.

Merværdi anvendelige i jeres konkrete hverdag i mødet med borgerne (Kurser i kommunikation for kommuner, SDU)

På dette kursus klæder vi dig på til at skabe frugtbare debatter, facilitere nye rum, høste viden og oversætte strategi i de fora, der allerede eksisterer i rigt mål i kommunerne. Lær de adfærdspsykologiske tips og tricks, der skaber lyst og vilje til samarbejde. Det er en kerneværdi med demokratiske borgersamtaler i Danmark. Merværdien høstes af alle parter.

Projektledelse i kulturlivet

Hvordan er det egentlig du lige får styr på et projekt fra start til slut? Og har du selv været med i et projekt, der endte, nå ja – i hegnet? Så tilbyder vi et projektlederkursus med vægt på din virkelighed, faglighed og kreativitet som projektleder eller som en-gang-imellem-projektleder i kulturlivet. Kurset laves i samarbejde med RasmussenNordic.dk. Læs mere:

 

Projektgreb der skaber værdi i jeres virkelighed

Til kommuner og organisationer der søger fælles sprog, effekt og fokus på inddragelse af interessenter. Savner I tid og retning i jeres projekter? Savner I et overblik over jeres projektkulturs styrker og mangler? Kombiner dette fokus med at lære de projektgreb, der gør en forskel. Vi samler folk fra jeres organisation i et forløb, hvor I høster fælles pointer og får blik for forskelligheder. Laves i samarbejde med Claus Damgaard. Læs mere:

Video med mobiltelefonen - Indsigt og begejstring hos kollegaer og borgere

Et dynamisk mix af oplæg, drøftelser og øvelser, hvor vi kommer forbi disse aspekter:
DEL 1: Videogreb. Vi kigger på opbygning af den gode video. Du lærer at henvende dig direkte til seerne, med godt sprog og dynamik. Vi berører ’medarbejderen som videoambassadør’. Jeg slutter af med konkrete tips og tricks til den tekniske side, hvor ambitionen er lækkert nok, men stadig nemt og autentisk. DEL 2: Strukturer dine argumenter, så de når ud til alle persontyper. DEL 3: Popularisering af dine pointer uden det bliver ukorrekt og misforstået. Læs mere:

Inspirationsoplæg á 1-2 timer:

Effektfuldt interessentfokus og opstart af projekter

God kommunikation og involvering af interessenter er helt afgørende både i opstart og senere faser af projekter. Jeg oplever, at grundige møder og nysgerrighed på antagelser og effekt ofte klemmes ud af kalenderen i de tidlige projektfaser. Ikke mindst hos projektejer/styregruppe. Heldigvis kommer tiden, du investerer, godt igen og projektet opnår mere effekt. I dette oplæg får du greb og argumenter, der sørger for dette fokus. Oplægget trækker på pointer fra et kursus, jeg er ansvarlig for på SDU.

Grib det agile og favn vandfaldstilgangen i jeres projektkultur – skab fælles sprog og ejerskab

Med afsæt i en konkret kommunecase belyser jeg, hvordan man kan arbejde med den centrale kerne, sikre fælles sprog og favne både agile tilgange og mere vandfaldsagtige. Jeg trækker på mange år med projektledelse og certificering i både Prince2 og den brobyggende, agile metode Half Double. Jeg belyser metoder, der oversætter forskellige projektpointer til jeres unikke virkelighed og sikre ejerskab på alle niveauer. I bliver også knivskarpe på hvad der ikke er et projekt, men ’bare’ er en stor opgave.

Gør det nemt for dig selv med indsigt i persontyper

Her får du redskaber og greb, der hjælper dig i en række situationer, hvor din egen og andres persontype spiller ind. Kort introduktion til den grundlæggende tænkning og derefter zoom på: 1) Kommunikation – sådan rammer du alle persontyper 2) Forandringer – forbandet for nogen og fortryllende for andre 3) Konflikt – hvorfor slår I jer på hinanden 4) Ledelse opad, nedad, udad, indad …. mm.

Video med mobiltelefonen. Indsigt og begejstring hos kollegaer og borgere

Videogreb. Vi kigger på opbygning af den gode video. Du lærer at henvende dig direkte til seerne, med godt sprog og dynamik. Vi berører ’medarbejderen som videoambassadør’. Jeg slutter af med konkrete tips og tricks til den tekniske side, hvor ambitionen er lækkert nok, men stadig nemt og autentisk. Strukturer dine argumenter, så de når ud til alle persontyper.

Det gode borgermøde med klar kontrakt og narrative greb

Effektfokuseret udvikling og prioritering

Lad musikken opstå imellem projektejer, projektleder og deltagere.

Hvad er din udfordring?

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvad du har brug for

Kontakt