Sagt om mig2019-10-30T18:35:44+00:00

Udsagn fra kunder og professionelle relationer

Hvem er jeg så i andres øjne; hvad kan jeg? Det er der en række bud på herunder. Først fra folk jeg har coachet, derefter min konsulentrolle og afslutningsvist lidt om ledelse.

.Coaching, sparring ol.

Line, 31 år, Midtsjælland

»Det er trygt og giver mig nye perspektiver og overvejelser, hvor jeg ser nye muligheder og løsninger. Jeg valgte Rasmus’ pga. hans præsentation på websitet og fordi jeg både som privatperson og leder for en gruppe håndværkere har brug for coaching og rådgivning. Den bredde har Rasmus både fagligt og erfaringsmæssigt. Og så går jeg derfra med både opgaver og lille smil på læben.«

Og så går jeg derfra med både opgaver og lille smil på læben

Tværgående team, Sjællandsk kommune

»Rasmus har stået for en møderække for vores konfliktramte team, hvor vi både fik individuelle samtaler og gruppecoaching. Jeg har ikke tidligere oplevet så anerkendende og berigende metode, hvor Rasmus både er nærværende og ikke styre ubehageligt. Vi fik ny forståelse af hinanden og den opgave vi skulle løse sammen.«

Jeg har ikke tidligere oplevet så anerkendende og berigende metode

Morten, 46 år, København

Mit behov var både at få ledelsesmæssig rådgivning og coaching omkring en række personlige aspekter, der har betydning for min rolle som leder – om balance med mit privatliv. Hurtigt fik jeg styr på en række kritiske ting og følger nu op på den lidt længere bane. Virkelig fokuseret rum med plads til mig som menneske og nødvendigheden af en række hurtige ‘løsninger’, hvor situationer i mit job brændte på.

Nikolaj, 32 år, Sorø

»Rasmus taler naturligt med mig, men får med de rette spørgsmål – og til tider gode råd – mig til at se muligheder og giver mig overskud. Og så er jeg både fuld af store tanker og godt humør, når jeg går fra samtale med Rasmus. Mit ønske var at finde en coach, hvor jeg ikke følte at jeg lå på psykologens briks. Det er lykkedes :)«

Kort og godt: Anbefaling! Rasmus taler naturligt med mig

Søren, 29 år

»Hold da op jeg fik hurtigt ny måde at håndtere min situation. Jeg tumlede med en række personlige udfordringer og en chef der minder mig om andre krævende og dominerende personer i mit liv. Jeg blev lammet eller overreagerede overfor ham. Efter få samtaler med Rasmus fik jeg set situationen i nyt lys og allerede efter første samtale var en jeg stærkere og så tingene i nyt lys, der styrkede mig.«

Michael, 35 år, Køge,

»Jeg havde både på job og privat en masse udfordringer og var gået i stå løsningsmæssigt. Efter 3 coachingsamtaler hos Rasmus fik jeg styr på tingene og traf gode beslutninger. Jeg har siden have et par opfølgende samtaler, der har justeret og fastholdt mit fokus. Hver gang har Rasmus sendt mig ud af døren med en masse refleksioner og fornyet syn på det, der er vigtigt for mig.«

Rasmus putter ikke ord i munden på mig, men lader mine egne ord få pladsUdviklingsprocesser, konsulent ol.

Kommunaldirektør, Greve Kommune

»Med stor ildhu og faglighed har Rasmus haft en central rolle ifm. effektfokuseret organisationsudvikling, fælles retning, styring og strategi. Loyalitet og ordentlighed er et kendetegn. Grundighed kombineret med handlekraft, når det er nødvendigt, er et andet. Rasmus har et skarpt blik for organisatoriske sammenhænge, strategiske fortællinger og er en god organisationsnetværker. Han er god at sætte i spidsen for processer og projekter, hvor det kræver lige dele lydhørhed og insisteren at gennemføre. Borgerne er altid på nethinden i Rasmus’ arbejde.

Grundighed kombineret med handlekraft

Selv har jeg haft løbende behov for et fortroligt rum med rådgivning og coaching på situationer. Et særkende er Rasmus’ evne til at se muligheder og finde farbare løsninger, både når forandringerne er forventelige og når de er højst overraskende. Alt dette kommer tillige sammen med godt humør.«

Forvaltningsdirektør, Køge Kommune

»Rasmus har en udpræget analytisk/strategisk forståelse og evne til at se helheder og forstå komplekse og dynamiske sammenhænge. Han brænder for udvikling og bidrager til effektiv kommunal forvaltning. Projekter og processer planlægges grundigt med inddragelse af interessenter. Rasmus har blik for ledelsesudfordringer og forskellige personligheder i ledelsesteamet. Samtidig evner han at fastholde de centrale fælles pejlemærker, delmål og udfordrer både ledere og medarbejdere på holdninger og betragtninger, der hører til en ’vi plejer at gøre kultur’. Både i planlægning, eksekvering, justeringer og facilitering understøtter Rasmus således den strategiske organisationsudvikling. Det sker med positiv energi og en helhedsorienteret tilgang, hvor der er plads til løsninger og behov, der opstår i den konkrete afdeling/situation. Det gælder også arbejdet med oplæg og præsentationsmateriale – altså kommunikation til forskellige ledere og medarbejdergrupper.«

Blik for ledelsesudfordringer og forskellige personligheder

Centerchef, Stevns Kommune

»Rasmus har en stor kompetence i facilitering og facilitatorrollen. Han gør sit forarbejde grundigt – planlægger, gennemfører og følger op. Han er kommunikativ meget stærk og virker meget troværdig. Han har en god indføling i stemninger, undertoner og er god til at forudse misforståelser og fejltolkninger. Jeg har ved flere lejligheder oplevet hvordan Rasmus har formået at inddrage og involvere borgere konstruktivt i konfliktfyldte emner og hvordan han på kort tid formår at skabe gode relation.«

Afdelingschef, Køge Kommune

»Jeg har brugt Rasmus som konsulent på fusionsproces med 55 medarbejdere; et lederansættelsesforløb; ledelsescoaching/rådgivning og lederteamudvikling. Sidstnævnte inklusiv jungiansk persontypeprofiler. Rasmus kommer med et bredspektret fundament af teori og metoder, hvilket har skabt højst brugbare løsninger. Han trækker på relevante cases fra egne og sit brede netværks erfaringer. Etikken er høj og Rasmus er altid interesseret i den virkelighed jeg konkret oplever – forløb og rådgivning bliver tilpasset/designet til dette. Det er fremragende og jeg kan på det varmeste give Rasmus de bedste anbefalinger.«

Centerchef, Greve Kommune

»Rasmus har kørt seminar for vores sammenlagte økonomiafdelingen, med fokus på hvor vi skulle lande på længere sigt, men også hvor vi skulle rykke på den korte bane. Seminaret var velplanlagt, flot gennemført med fokus på hvilke øvelser der fungerede for regnefolk i en økonomiafdeling, men bedst af alt, tilrettelagt så vi kom fra seminaret med konkrete handleplaner. Tak til Rasmus. «

Natur & Miljømedarbejder, Kommune

»Rasmus er grundig i sin research i planlægningsfasen og er løbende dialog med os, så der sikres god proces hele vejen. Som mødeleder skaber Rasmus en tryg ramme for alle parter og forstår at lede et rum sikkert gennem forløbet.«

Tilrettelagt så vi kom fra seminaret med konkrete handleplaner

Vicepolitiinspektør, Midt og Vestsjælland

»Vores samarbejde knytter sig til projekter med mange aktører og borgerdrevne elementer. Der sikres løbende loops (som Rasmus kalder det), hvor vi inviterer nye øjne ind. Resultatet er løbende justeringer og fælles ejerskab. Mit samarbejde med Rasmus har været bådet af visioner, udvikling og gensidig tillid. En snak med Rasmus skaber handlingsrum og man bliver desuden oftest i godt humør, hvilket også har stor værdi, når relationer og systemer på tværs af interessenter skal smøres.«

Chefkonsulent, Køge Kommune

»Med høj energi og begejstring over medkonsulenters ideer og udfordringer, kobler Rasmus sig til den virkelighed andre har, med et solidt fundament af faglighed og erfaringer. Ting vendes på hovedet og nye værktøjer til velforankrede forandringer bliver udvekslet og udviklet sammen.«

Faglig koordinator, Køge Kommune

»Rasmus er skarp og sympatisk, og så evner han på bedste vis at lede og facilitere diverse processer. Han formår at skabe et trygt og ærligt rum – både i procesforløb af forskellig art og størrelse og i sin coaching. Jeg har været utrolig glad for at have Rasmus som kollega – han er en god sparringspartner, fuld af gode og nytænkende ideer og et smittende godt humør. «

Formår at skabe et trygt og ærligt rum

HR-udviklingskonsulent, Køge Kommune

»Jeg har arbejdet sammen med Rasmus i forskellige projekter. Han er meget kompetent på organisationsudvikling, processtøtte, strategisk og helhedsorienteret tænkning og meget andet og fantastisk at arbejde sammen med. Rasmus er i stand til at arbejde både på og med alle niveauer i en organisation – fra den overordnede strategiske tænkning om sammenhænge, implikationer, interessenter m.m. til individniveauet, hvor det handler om den enkelte medarbejders reaktionsmønstre og adfærd – og han kan tænke og formidle organisationsudvikling og kobling mellem proceslagene i organisationen. Han vil skaber forandringer, konkrete resultater og har opmærksomhed på langsigtede effekter. Som kollega er han en aktiv medspiller, der er optaget af at bringe de rigtige mennesker sammen. Han er optaget af samspillet i et team, har respekt for de forskellige roller og mandater – og arbejder engageret for at finde og nå de fælles mål for organisationen.«

Er for kommunen hvad en Schweizerkniv er for spejderne

Byrådspolitiker/udvalgsformand, Køge Kommune

»Med nytænkende struktur og myndig styring (samt forståelse og øje for behov hos både politikere, borgere, embedsmænd mfl.) har Rasmus faciliteret en lang række borgermøder og processer med succes. Rasmus er grundig i forberedelsen og fleksibel i processen, så man er tryg undervejs. Rasmus er for kommunen hvad en Schweizerkniv er for spejderne.«

Museumsdirektør

»Når Rasmus går ind i en opgave er det med stor sikkerhed, hurtigt overblik og en særligt smittende positiv energi. Og han står klart og stærk – både når energien summer lystigt og når bølgerne går højt. Det er simpelthen en stor fornøjelse at arbejde sammen med Rasmus, uanset om det drejer sig om ledelsescoaching, kommunikation eller ikke mindst faclitering af processer. Rasmus har et særligt blik for et velforankret resultat. Han skaber processer, hvor der opstår muligheder, som ingen ellers havde opdaget. Og sækken snøres med beslutninger, man kan handle konkret på.«

Ambitioner om fælles læring og udvikling

Erhvervsudviklingskonsulent

»Rasmus Visby skaber en proces, hvor deltagerne bliver udfordret til at forholde sig anderledes til en problemstilling eller et potentiale, end de normalt gør. Resultatet er, at der opstår muligheder, som ingen ellers havde opdaget. Samtidig opnår deltagerne fælles forståelse og ejerskab for opgaven. Deltagerne i sådan en udviklingsproces kan være ledelsen i en virksomhed, en bestyrelse eller interessenter i et lokalt udviklingsprojekt.«

Afdelingschef, Kommune

»Jeg har brugt Rasmus til en afdelingsworkshop og lederdag for mit lederteam. Jeg oplever, at Rasmus’ erfaringer med både A og B siden, skaber opmærksomhedspunkter i vores indledende dialog og gode processer, hvor både medarbejdere og ledere udvikler sig, ser fremtiden med nye briller og genkender sig selv i de løsninger, der opstår. Det er en tryg fornøjelse at overdrage taktstokken til Rasmus på workshoppen. Store temaer håndteres respektfuldt samtidig med, at folk i rummet får gode aha-oplevelser, ser hinanden og har forløsende grin. De gange jeg har brugt Rasmus, har det medført, at både medarbejdere og ledelsen er blevet skarp på både udfordringer, nye opgaver og – ikke mindst – de styrker vi allerede har, der kan bidrage til løsning af kommende udfordringer.«

En tryg fornøjelse at overdrage taktstokken til RasmusLedelse

Journalist, DR Videnskab

»Jeg arbejdede første gang sammen med Rasmus, da vi begge var unge og sultne freelancere i DR, som bla. brugte en hel sommerferie sammen på at lære HTML, så vi kunne være med til at lave noget web på redaktionen. Siden blev Rasmus både samarbejdspartner og redaktør for mig i Videnskabsredaktionen. Uanset vores arbejdsroller, så har Rasmus altid været en begejstret, utrættelig og nysgerrig partner, der altid var parat til at udforske om man kunne gøre tingene på nye og bedre måder. Rasmus har som leder forstået at hjælpe med input og inspiration og små skub når dét var nødvendigt, og at holde sig tilbage og give frie rammer, når dét var på sin plads. Hvis bare flere chefer kunne finde den balance på samme måde…«

Altid været en begejstret, utrættelig og nysgerrig

Divisionschef, DR

»Som redaktionsleder er det i allerhøjeste grad Rasmus’ fortjeneste, at videnskabsområdet har udviklet sig til en velfungerende, velsmurt og et økonomisk velkørende produktionsområde, der hver dag leverer unikke programmer på TV, radio og web. Rasmus har en fantastisk energi – og han er meget ambitiøs. Han kaster sig over nye opgaver med gnist, gejst og begejstring. Og han tager også fat, når det bliver svært. Han påtager sig også gerne opgaver og ansvar, der ligger ud over hans eget område. Derfor var det naturligt at udpege Rasmus til at være med i den særlige arbejdsgruppe som i et halvt år udarbejdede grundlaget for en innovationsstrategi. En strategi, som nu er ved at blive implementeret i hele divisionen [300 medarbejdere]. 

Er meget ambitiøs

Bestyrelsesmedlem

»Stærk til at sikre, at bestyrelsen griber nye muligheder og er kritisk overfor gamle tilgange og antagelser. Rasmus er visionær, idealistisk og en realistisk ildsjæl, med agil og moderne tilgang til bestyrelsesarbejdet.«

Agil og moderne tilgang

Medarbejder, DR

»Rasmus Visby har en virkelig god evne til at udfordre og løfte idéer, så de når op på et endnu højere niveau. Han er handlekraftig og finder løsninger – også i pressede situationer – og havde som chef usædvanlig stor tillid til os medarbejdere. Tak for det, Rasmus«

Redaktionschef, DR

»Jeg har arbejdet sammen med Rasmus i 12 år, hvor hvor Rasmus primært fungerede som overordnet redaktionsleder (souschef). Rasmus har naturlig og situationsbestemt ledelsestilgang, innovative evner og er samtidig stærk på drift/resultatorienteret. Han har desuden en god fornemmelse for det politiske arbejde det kræver at fremme afdelingens interesser i en stor organisation. Vi har skabt mange resultater sammen gennem årene. Rasmus har deltaget aktivt i at udvikle rammerne for diverse organisationsforandringer, kørt fælles forandringsprocesser, og Rasmus har arbejdet med den mere specifikke implementering i organisationen. Dette er altid blevet gennemført, evalueret og fulgt op med justeringer, hvor det var nødvendigt. Alt sammen for at ændre kursen på programmerne og opfylde en vision/strategi, eller for at skabe rammerne for en bedre udnyttelse af ressourcerne i området.

Forstår kompleksiteten i organisationer og er god til både at rådgive og lede strategisk

Senere valgte Rasmus mere fokus på konsulentrollen, hvor vi også har samarbejdet. Rasmus forstår kompleksiteten i organisationer og er god til både at rådgive og lede strategisk. Han evner at skabe klare og tydelige rammer for og kommunikation med kunder og medarbejdere. Jeg har brugt Rasmus til sparring for mig og den øvrige topledelse, herunder med udvikling og implementeringen af en helt ny og kompliceret innovationsmodel. Rasmus styrke i disse sammenhænge har især været at analysere sammenhænge med nye og overraskende pointer som har været mulige at omsætte direkte til ændringer i organisationen, ændringer i form af kommunikation, rutiner og ledelsesmæssige tilgange til ændring i organisationen.«