Forside Visby.dk2019-10-15T12:10:05+00:00

Fokus på mennesker og strategi i organisationer­

Jeg kommer med unikke greb, grundig proces, præcis kommunikation og god energi. Når ambitioner skal realiseres, er det afgørende, at I lykkes med oversættelse og inddragelse. At skabe ejerskab er med til at sikre løsninger, der fungerer i hverdagens praksis og bidrager til hurtige resultater og langsigtet effekt.

Jeg har en særlig styrke i organisationer, hvor der er et stærkt fagligt sprog. Ikke mindst i mødet med kunder, borgere og samarbejdspartnere. Jeg trækker på et aktivt netværk og erfaring fra mange år som konsulent og leder. Mine erfaringer kommer fra private og offentlige kunder; samt mange års ansættelse i forskellige kommuner og i DR.

Proces og facilitering

Sammen designer vi det rette forløb til anledningen. Det gælder alt lige fra små teammøder til større forløb/events.
Et par konkrete eksempler: borgermøder, nye rum for politikskabelse, fusionsprocesser, strategiudvikling, innovation, teambuilding, opfølgning på trivselsmåling mm. Jeg står selv rutineret på skamlen på dagen; eller spiller andre stærke i rollen.
 

Coaching, rådgivning

Jeg har stor erfaring med erhvervsrettede samtaler for personer og teams. Temaerne er mange. Blandt andet ledelsesrådgivning, konflikthåndtering, karriere- og outplacementsamtaler.

Persontype og tests

Kendskab til din persontype giver værdifuld indsigt. Stærke sider træder frem, og svage sider kan trænes op. Andre tests bruges til teamudvikling og ansættelsessamtaler.

 

Kommunikation

Alt du gør, er kommunikation! Jeg arbejder med personlig kommunikation, organisationers strategiske kommunikation, webinarer og popularisering af vanskelige stofområder.
Jeg trækker på mange år i DR, når jeg udvikler formater, og når jeg rådgiver omkring mediehåndtering.

 

 

Kurser og oplæg

Sammen med jer designer vi det rette oplæg eller kursus. Jeg samarbejder desuden med et par uddannelsessteder.
Større kurser kan således kombineres med eksamen og udløse ects-point. Eksempelvis indenfor innovationsledelse og coaching. Andre kursuseksempler: Video på mobiltelefonen. Koordinatorrollen. Strategi og oversættelse. Personlig gennemslagskraft.
 

 


Når vi er rigtig gode, er vi bedst – og spilder ikke tiden. Perfekt er ikke målet!


Uddybning

Coaching / Hurtigt begynder du at få fat om en løsning

Jeg coacher både ledere, medarbejdere, teams, privatpersoner og par. Opdelt i ‘Erhvervscoaching og rådgivning’ og ‘Personlig coaching’. Se video her om mig som coach.

Personlig coaching
Coaching af privatpersoner som ønsker at udnytte sine ressourcer bedst muligt. Du udvikler personlige kompetencer og handlekraft til at opnå dine mål.

Nye udfordringer
Lad ambitionerne gå i retning af de områder, der giver dig faglig og personlig tilfredsstillelse. Hvad er en god karriere for dig, der hvor du er i livet? Hvad er dine primære kompetencer og personlige udviklingsområder? Vi kigger også nærmere på pointer fra en persontypetest.

Erhvervscoaching og rådgivning
Coaching og rådgivning af ledere og ansatte som ønsker at få sparring til at navigere i aktuelle job- eller ledelsesmæssige problemstillinger og udfordringer.


Persontyper / Kendskab til din persontype gør en forskel for dig og dem du samarbejder med

Jeg er certificeret i flere forskellige persontypetests, der kan bryges til det behov du har. Udforsk aspekter såsom: Personlig udvikling, Kommunikation, Karrierekurs, Ledelsesstil, Konfliktløsning, Forandringsforløb, Sætte rette hold, Parforhold, Lederudvikling, Teambuilding.

15FQ+ (fra november 2019)
Den internationalt valideret og gennemarbejdede personligheds 15FQ+, egner sig både til rekruttering og til udvikling af medarbejdere. Værktøjet går i dybden med personen og indeholder forskellige rapporter, som giver målrettet information om en kandidat/medarbejder.

JTI-test (Også kendt som MBTI)
Persontypeprofilen viser bl.a. hvordan du ser verdenen og bedst træf­fer beslutninger. Den beskriver også hvorfra du henter energi og hvad der dræner dig. Kendskabet styrker din gennemslagskraft, udviklingsmuligheder og spiller andre omkring dig stærke. Der er 16 forskellige persontyper i JTI.

FokusProfilen (Garuda)
Med FokusProfilen skabes hurtigt en genvej til samtale om din personlige udvikling og hvilke jobs du befinder dig godt i. På arbejdspladser fungerer teams fungerer bedst, når de tilsammen repræsenterer alle fire fokusområder.


Organisations- og procesopgaver

Det handler om jeres organisation og de strategier og processer, der giver mening for jer. Det er ikke altid nemt at gennemskue, når man selv sidder i organisationen. Det kan jeg hjælpe med. Jeg står selv stærkt som ordstyrer eller spiller en af jer stærke i rollen.

Eksempler
Store borgermøder med både kritiske og mere ufarlige emner – Samskabelse med kunder, borgere, medarbejdere, interessenter mfl. – Nye rum for politikskabelse – Fusionsprocesser af afdelinger – Strategiproces, oversættelse og realiseringsfase – Sund mødeledelse og mødekultur – Strategisk kommunikationsstrategi og operationalisering – Sammenhæng imellem strategi, styring og ledelse – Events – Dialogmøder, fora og merværdi gennem frivillige i det kommunale – Lederudviklingsforløb, teambuilding og konstruktiv opfølgning på trivselsmåling ol. – Effektfokuseret innovation – Opstart af bestyrelser, ledelsesgrupper, teams og byråd – Ydelses og konceptudvikling – Personlig gennemslagskraft og formidling – Trivselsprocesser