Rasmus faciliterer forandring

Facilitering af forandringer. Når I mangler viden, inspiration eller ressourcer, springer jeg til. Solide forløb, skarpe budskaber og rutine på skamlen – hvilket jeg gerne lærer fra mig. 

Enkle greb, fælles gnist & retning

Opnå ejerskab, fremdrift og strategisk værdi. Jeg kommer med grundigt blik for jeres virkelighed. Mine erfaringer kommer fra alskens opgaver i kommuner, virksomheder og mange år som leder i DR.

FACILITERING & PROCES, DER STYRKER ALLE

Forløb med blik for hinanden, god energi og klar ramme. Eksempelvis borgermøder og organisationsudvikling. Gør svære møder konstruktive og gode møder endnu bedre.

BUDSKABER DER BRÆNDER IGENNEM

Fra personlig kommunikation, til faktaformidling og oversættelse af strategi. Klar formidling med enkle virkemidler – eksempelvis video med mobilen. Jeg trækker på mange år i DR med faktaformidling.

PROJEKTER & FORANDRINGER MED EFFEKT

Styr strategisk og høst hurtigt frugten af igangsatte projekter og udviklingsforløb. Jeg sikrer godt design, fælles sprog og læring – og udfordrer jeres gamle antagelser og paradokser.

UDVIKLING AF DEN LEDER, DU ER

Rådgivning og faglig sparring, der udfordrer, udvikler og begejstrer. Find din/jeres vej i rollen. Når I sammen er rigtig gode, er I bedst – og spilder ikke tiden. Perfekt er ikke målet!

Rasmus Visby fra Visby.dk

Rasmus Visby

Det skal fungere i virkeligheden – det hjælper jeg med. Det er mine kunder, der er hovedpersonerne i mit virke. At gøre en forskel – i en større sags tjeneste – har altid været vigtigt for mig. I DR var det almendannelse og videnskabelig indsigt. I mine kommunale ansættelser var det demokrati og borgerne, der optog mig. 

Som konsulent er det mine kunders formål – og deres interessenter – der er min større sags tjeneste. Jeg kommer med smittende energi – og taler nemt og nysgerrigt med snart sagt alle mennesker. Det gælder ikke mindst folk fra teknisk/naturvidenskabelige områder, hvor jeg har ekstra stærk faglighed og erfaring.

Jeg en del af konsulentfællesskabet Hauser32, hvor vi er 22 konsulenter med forskellige spidskompetencer. Jeg kan sætte rette hold til større opgaver.

Hvad siger mine kunder?