Forside Visby.dk2019-09-05T22:44:18+00:00

Nye højder – nye veje – tilbage på sporet …

Jeg hjælper personer og organisationer med at skabe ejerskab, fremdrift og resultater. Friske øjne, bred faglighed, gnist og gejst er med i rygsækken. Det sikrer løsninger, der fungerer i praksis.

Jeg har en særlig styrke i teams og organisationer med høj faglighed og behov for proces og kommunikation i bred forstand. Det gælder internt såvel som i mødet med kunder og borgere.

Coaching og gode råd

Jeg laver både erhvervsrettet coaching for personer/teams og personlig coaching for private. Temaerne er mange og styret af dine behov. Herunder også karrierecoaching og outplacementsamtaler.
.

Proces og facilitering

Med afsæt i jeres virkelighed skruer vi et forløb sammen. Teamforløb, rådgivning, facilitering, ledelsesudvikling, diverse processer mm. Jeg afholder også kurser i coaching og ledelse.
.

Kommunikation

Alt vi gør er kommunikation! Jeg arbejder med alt lige fra personlig kommunikation til organisationers strategiske kommunikation. Jeg har desuden dyb faglighed fra DR med tv, radio og web.
.

Persontyper

Kendskab til din persontype giver dig værdifuld indsigt og gør en forskel. Stærke sider træder frem og svage sider trænes op. Indsigten giver dig sunde overvejelser og bedre greb om relationer.
.


Når vi er rigtig gode, er vi bedst – og spilder ikke tiden. Perfekt er ikke målet!


Uddybning

Coaching / Hurtigt begynder du at få fat om en løsning

Jeg coacher både ledere, medarbejdere, teams, privatpersoner og par. Opdelt i ‘Erhvervscoaching og rådgivning’ og ‘Personlig coaching’. Se video her om mig som coach.

Personlig coaching
Coaching af privatpersoner som ønsker at udnytte sine ressourcer bedst muligt. Du udvikler personlige kompetencer og handlekraft til at opnå dine mål.

Nye udfordringer
Lad ambitionerne gå i retning af de områder, der giver dig faglig og personlig tilfredsstillelse. Hvad er en god karriere for dig, der hvor du er i livet? Hvad er dine primære kompetencer og personlige udviklingsområder? Vi kigger også nærmere på pointer fra en persontypetest.

Erhvervscoaching og rådgivning
Coaching og rådgivning af ledere og ansatte som ønsker at få sparring til at navigere i aktuelle job- eller ledelsesmæssige problemstillinger og udfordringer.


Persontyper / Kendskab til din persontype gør en forskel for dig og dem du samarbejder med

Jeg er certificeret i flere forskellige persontypetests, der kan bryges til det behov du har. Udforsk aspekter såsom: Personlig udvikling, Kommunikation, Karrierekurs, Ledelsesstil, Konfliktløsning, Forandringsforløb, Sætte rette hold, Parforhold, Lederudvikling, Teambuilding.

15FQ+ (fra november 2019)
Den internationalt valideret og gennemarbejdede personligheds 15FQ+, egner sig både til rekruttering og til udvikling af medarbejdere. Værktøjet går i dybden med personen og indeholder forskellige rapporter, som giver målrettet information om en kandidat/medarbejder.

JTI-test (Også kendt som MBTI)
Persontypeprofilen viser bl.a. hvordan du ser verdenen og bedst træf­fer beslutninger. Den beskriver også hvorfra du henter energi og hvad der dræner dig. Kendskabet styrker din gennemslagskraft, udviklingsmuligheder og spiller andre omkring dig stærke. Der er 16 forskellige persontyper i JTI.

FokusProfilen (Garuda)
Med FokusProfilen skabes hurtigt en genvej til samtale om din personlige udvikling og hvilke jobs du befinder dig godt i. På arbejdspladser fungerer teams fungerer bedst, når de tilsammen repræsenterer alle fire fokusområder.


Organisations- og procesopgaver

Det handler om jeres organisation og de strategier og processer, der giver mening for jer. Det er ikke altid nemt at gennemskue, når man selv sidder i organisationen. Det kan jeg hjælpe med. Jeg står selv stærkt som ordstyrer eller spiller en af jer stærke i rollen.

Eksempler
Store borgermøder med både kritiske og mere ufarlige emner – Samskabelse med kunder, borgere, medarbejdere, interessenter mfl. – Nye rum for politikskabelse – Fusionsprocesser af afdelinger – Strategiproces, oversættelse og realiseringsfase – Sund mødeledelse og mødekultur – Strategisk kommunikationsstrategi og operationalisering – Sammenhæng imellem strategi, styring og ledelse – Events – Dialogmøder, fora og merværdi gennem frivillige i det kommunale – Lederudviklingsforløb, teambuilding og konstruktiv opfølgning på trivselsmåling ol. – Effektfokuseret innovation – Opstart af bestyrelser, ledelsesgrupper, teams og byråd – Ydelses og konceptudvikling – Personlig gennemslagskraft og formidling – Trivselsprocesser