Persondatapolitik & Generelle forretningsbetingelser

Persondatapolitik (GDPR)

Dette dokument beskriver relevante GDPR processer hos Visby.dk. Dokumentet opdateres ved behov. Senest opdateret: 2/11 2021.

Websitet

Visby.dk bruger cookies på hjemmesiden, for at gøre dit besøg på siden så relevant som muligt. Ved besøg bedes du accepter cookies og vores datapolitik – og igen hver måned ifm. besøg på sitet. Du kan også besøge “Cookie Settings” for at bestemme, hvilke cookies du er okay med.

Hvilke personoplysninger indsamles?

Visby.dk indsamler og behandler kun personoplysninger om dig og din virksomhed for at kunne udføre de opgaver, vi har aftalt:

 • Virksomhedens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CVR-nummer og evt. EAN-nummer
 • Kontaktoplysninger (navn, stillingsbetegnelse, e-mail og telefonnummer)
 • Personoplysninger, du/I selv giver os adgang til, som er relevante for udførelsen af vores opgave. Det kan fx være lister med deltagere til workshops, konferencer m.v.

Hvilke kundedata gemmes?

Der gemmes e-mailkorrespondancer og dokumenter i forbindelse med opgaveløsning, for bedst at kunne hjælpe dig med en ny opgave i fremtiden. Du kan dog altid anmode om at få oplysningerne slettet, ved at skrive til rasmus@visby.dk

Underleverandører af systemer

Visby.dk har forskellige systemer fra underleverandører, hvor udvalgte data opbevares og behandles. De er listen nedenfor.

 • Microsoft Office365 – herunder Teams, Outlook, Forms, SharePoint (mails, dokumenter, spørgeskemaer og videomøder)
 • WordPress (Hjemmeside)
 • Doodle (Mødeplanlægning)
 • Zoom (videomøder)
 • MailChimp (Nyhedsbreve)
 • WeTransfer (Fildeling)
 • Center for Ledelse (JTI-persontypetest)

Jeg har professionel hjælp udefra, der har adgang til udvalgte (relevante) af vores systemer, der behandler persondata. Det er:

 • Revision
 • Bogholder
 • IT-support
 • Advokat

Generelle forretningsbetingelser (gælder hvis intet andet er aftalt)

Visby.dk udfører konsulentydelserne som de er formuleret i det skriftlige tilbud og opgaveaftalen. Oftest udføres opgaven med en aftale om fast pris. Af tilbud/opgavebeskrivelse fremgår præmisser, betingelser og forudsætninger. Hvis kunden eller Visby.dk ser ændring af dette undervejs i forløbet, skal parterne aftale en eventuel justering i opgavens udførsel og pris op/ned.

Aftaler

Tilbud afgivet pr. e-mail betragtes som et skriftligt tilbud og er bindende for Visby.dk. En elektronisk bekræftelse fra kunden pr. e-mail på et givet tilbud afgivet af Visby.dk betragtes som en skriftligt afgivet ordre.

Flytning eller afbestilling af konsulentydelser

Opgaver kan afbestilles på følgende vilkår. Dette gælder ikke flytninger, hvor vi ofte vil kunne flytte aftalen til et nyt tidspunkt, hvor begge parter kan, uden merpris.

 • 1-10 dage før levering faktureres 100%
 • 11-30 dage før levering faktureres 70%
 • 1-2 måneder før levering faktureres 30%
 • Over 2 måneder før levering faktureres intet

Ved afbestilling (ikke flytning) fra kundens side, vil der – uanset begrundelsen – skulle betales det fulde honorar for allerede udført konsulentarbejde. Eksempelvis forberedelsestid. 

Honorarer, udgifter og betalingsbetingelser

Mindre ydelser faktureres efter afhol­delsen. Længerevarende projekter: 50% faktureres ved indgåelse af aftale – det være sig på mail eller mundtligt. Det resterende beløb opdeles typisk, således at yderligere 25% faktureres ved milepæl i projektet, og 25% ved afslutning.  Alle priser angives eksklusiv moms og eventuelle afgifter. Eventuelle øvrige omkostninger og materialer faktureres i henhold til aftale med kunden.

Omkostninger til rejser og eventuelle andre direkte udlæg debiteres efter regning. Betalingen forfalder 14 dage fra fakturadato. Ved manglende rettidig betaling opkræves rykkergebyr samt morarenter.

Transport og opholdsomkostninger

Omkostninger til kørsel i egen bil afregnes efter statens takst. Hotelophold, bro- og parkeringsafgifter samt forplejning faktureres efter bilag.

Fortrolighed

Visby.dk offentliggør og overdrager ikke uden forudgående aftale, information og data modtaget fra kunden til tredjepart. For data, der er omfattet af persondatalovens regler om fortrolighed, og såfremt specielle forhold taler herfor, kan Visby.dk og kunden indgå en fortrolighedsaftale (non disclosure agreement). Kunden er bekendt og indforstået med, at Visby.dk kan udføre opgaver og leverancer til andre kunder inden for samme segment og branche.

Ansvarsforsikring

Visby.dk har via TRYG etableret forsikringerne: Erhvervsansvar og Produktansvar.

Rettigheder

For materiale (defineret som f.eks. dokumenter, regneark, video, fotos, illustrationer) udarbejdet specifikt til kunden, opnår kunden en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret. Materialet må ikke kopieres eller ændres uden forudgående aftale. Visby.dk beholder ophavsretten og de immaterielle rettigheder til resultaterne af såvel konsulentbistand som udviklingsopgaver, medmindre der er indgået en særlig aftale til regulering af disse rettigheder. For materiale der stammer fra tredjepart skal kunden respektere rettighedshavers bestemmelser. Kunden må ikke, uden forudgående aftale, filme oplæg/forløb. Derfor heller ikke anvende optagelser internt og eksternt efterfølgende, uden aftale derom.

Referencer

Begge parter må såfremt andet ikke er aftalt skrive hinanden på referenceliste. Såfremt en part eller leverance omtales skal dette ske i overensstemmelse med markedsføringslovens bestemmelser og uden offentliggørelse af fortrolige oplysninger