Projekter & forandring med effekt

Ikke sjældent glemmer vi de langsigtede mål i hverdagens projekter og udviklingsanledninger. Projektmodeller vokser sig uhåndterlige. Paradokserne står i kø. Eksempelvis træffes alt for store beslutninger i de indledende faser, hvor vidensgrundlaget er tyndest. Jeg arbejder brobyggende imellem lineær og agil projekttilgang – fokuserer og forenkler kompleksitet.

Alle projekter indeholder en grad af forandring – og dermed udvikling. Jeres strategi er altid en medspiller, så der styres efter de rette effekter på den længere bane, når der udvikles og prioriteres. I videoen taler vi om et forløb i Vallensbæk Kommune, hvor vi arbejde med ny projektkultur inspireret af HalfDouble.

Video nr. 2: Klassiske projektudfordringer i kommuner + og forskel imellem dem og private virksomheder. Lyt her til nogle komprimerede betragtninger på 3 minutter. Det er et uddrag fra en podcast, hvor jeg blev interviewet i en hel time om projektkultur, effektfokus, interessenter, forandringsledelse mm. 👉 Hele podcasten her

Rasmus skaber forandringer, konkrete resultater og har opmærksomhed på langsigtede effekter.

Kirsten Sattler

Ikke alene kan jeg hjælpe med at etablere og forbedre projekttilgangen hos jer, jeg deler også min øvrige viden indenfor ledelse, facilitering og kommunikation. Vi får også nogle vigtige drøftelser omkring den vedblivende involvering af interessenter og disses betydning for succes.

Med mig bryder I det klassiske projektparadoks: At alt for mange beslutninger træffes tidligt i projektforløbet, hvor vidensgrundlaget er tyndest. Projektet skal initieres på et solidt grundlag. Løbende justerer kursen, når vi opdager udfordringer eller større muligheder.

Min rolle kan være lille eller stor – lige fra sparring med dig som projektleder til ligefrem at være en fast del af projektgruppen. Jeg har mange års erfaring med projektledelse – samt forskellige projektcertificeringer (Prince2 og den halvagile HalfDouble).

Eksempel: Ny projektmodel, Vallensbæk Kommune

Kommunen havde behov for et fælles projektsprog, der samtidig skød genvej til effekt med agil tilgang. Vi flettede deres eksisterende styrker med de vigtigste nye greb. Jeg stod for faglige oplæg, træningsdage og udvikling af den unikke Vallensbækmodel ‘De Tre Projekttræk’. Kunden om opgaven: “Rasmus har arbejdet som faciliterings- og organisations-konsulent på udvikling af De Tre Projektræk i Vallensbæk Kommune. Det har han gjort med personligt overskud og stor gavmildhed. Rasmus kommer ikke med et fast koncept eller metode, som de fleste større konsulenthuse, men har i stedet en god evne til at fornemme den organisation, han arbejder i. Rasmus har hjulpet os med at skabe nye perspektiver og udvikle og facilitere en proces, der har skabt en ny og lokal forankret projekttilgang.”

Jette Sørensen, Projektleder

Rubixterning