PROJEKTER & STØRRE UDVIKLINGSFORLØB

Med effekt og tilpas agilt

Høst hurtigt frugten af igangsatte projekter og udviklingsforløb. Flet nye greb og agile loops ind. Jeg sikrer godt design, fælles sprog og læring. Måske skal vi ligefrem give jeres projektkultur og modeller et kik.

Alle projekter indeholder en grad af forandring – og dermed udvikling. Jeres strategi er altid en medspiller, så der styres efter de rette effekter på den længere bane, når der udvikles og prioriteres.

Rasmus skaber forandringer, konkrete resultater og har opmærksomhed på langsigtede effekter.

Kirsten Sattler

Ikke alene kan jeg hjælpe med at etablere og forbedre projekttilgangen hos jer, jeg deler også min øvrige viden indenfor ledelse, facilitering og kommunikation. Vi får også nogle vigtige drøftelser omkring den vedblivende involvering af interessenter og disses betydning for succes.

Med mig bryder I det klassiske projektparadoks: At alt for mange beslutninger træffes tidligt i projektforløbet, hvor vidensgrundlaget er tyndest. Projektet skal initieres på et solidt grundlag. Løbende justerer kursen, når vi opdager udfordringer eller større muligheder.

Min rolle kan være lille eller stor – lige fra sparring med dig som projektleder til ligefrem at være en fast del af projektgruppen. Jeg har mange års erfaring med projektledelse – samt forskellige projektcertificeringer (Prince2 og den halvagile HalfDouble).

Eksempel på udviklingsforløb

KOMMER SNART

Hvad er din udfordring?

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvad du har brug for

Kontakt