UDVIKLING AF DEN LEDER, DU ER

Lederskab er afgørende i organisationer. Jeg bidrager med sparring og kurser, der udvikler den leder, du er. Jeg laver også forløb for ledergrupper og teams, hvor I udforsker mulighederne sammen. Når I er rigtig gode, er I bedst. Perfekt er ikke målet!

Man skal lære af sine fejl – men så sandelig også sine succeser. Den individuelle ledersparring tager afsæt i lederrollen, hvor du har både styrker og udviklingsområder. Du vil øge din selvindsigt og bevidsthed om greb og metoder, der skaber værdi for alle omkring dig.

God ledelse smitter af på alle – og alle bedriver i princippet ledelse. Som formel leder skal man  være modtagelig for ledelse nedefra – man skal gøre sig spilbar! Medarbejdere vil gerne have indflydelse og påvirke med deres faglighed. Som leder er man ikke bare et beslutningsdyr – man skal skabe de konstruktive rum og sikre frugtbar kommunikation.

I ledergrupper og teams skabes et læringsrum, hvor I udvikler jer professionelt og ser hinanden i de roller I har og som mennesker. Der skabes refleksioner og drøftes værktøjer, der øger jeres navigation i en kompleks virkelighed. 

Ved behov kan sparringsforløb kombineres med et ekstra spadestik på mere teoretisk faglighed, hvor relevante artikler/boguddrag indgår.

Jeg trækker på mange år som leder og utallige samtaler og udviklingsforløb med ledere på alle niveauer i organisationer.

Sparring kan kombineres med fx vandring, kajak, fiskeri eller uv-jagt.

Hvad er din udfordring?

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvad du har brug for.

Ring +45 22 12 15 16 eller skriv en besked 

Kontakt