LEDERSPARRING & TEAMUDVIKLING

Vi udvikler den leder du er, så du kan lede dig selv og andre. Rådgivning og coaching, der udvikler dig, udfordrer og begejstrer.

Man skal lære af sine fejl – men så sandelig også sine succeser. Den individuelle ledersparring tager afsæt i lederrollen, hvor du har både styrker og udviklingsområder. Du vil øge din selvindsigt og bevidsthed om greb og metoder, der skaber værdi for alle omkring dig.

For mig giver Rasmus Visbys sparring og gode råd mig tryghed og ro til at lede den udvikling, som i sidste ende skal sikre vores firmas fortsatte vækst. 

Allan Kastrup

God ledelse smitter af på alle – og alle bedriver i princippet ledelse. Det er ikke en hul pointe. Som leder skal man eksempelvis også være modtagelig for ledelse nedefra. Medarbejdere vil gerne have indflydelse og påvirke med deres faglighed. Som leder er man ikke bare et beslutningsdyr – man skal bl.a. skabe de konstruktive rum og sikre frugtbar kommunikation.

I ledergrupper og teams skabes et læringsrum, hvor I udvikler jer professionelt og ser hinanden i de roller I har og som mennesker. Der skabes refleksioner og drøftes værktøjer, der øger jeres navigation i en kompleks virkelighed. 

Ved behov kan sparringsforløb kombineres med et ekstra spadestik på mere teoretisk faglighed, hvor relevante artikler/boguddrag indgår.

Jeg trækker på mange år som leder og utallige samtaler og udviklingsforløb med ledere på alle niveauer i organisationer.

Hvad er din udfordring?

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvad du har brug for

Kontakt