Advisory board & bestyrelsesprofil

Enkle greb, fælles gnist og solide strategier

English →

  • Innovation og strategiudvikling – jeg rokker ved gamle vaner, antagelser og ser nye muligheder
  • Formidling der forenkler kompleksitet, skaber fælles retning og understøtter god organisationskultur
  • Skaber konstruktive rum med beslutningskraft, hvor konsensus ikke er et mål i sig selv
  • Praktisk erfaring såvel som DTU Board Education

Videoen uddyber disse pointer.

Sparring og gode råd, der giver mig tryghed og ro til at lede firmaets udvikling.

Allan Kastrup
Partner i DJ Miljø & Geoteknik

Visionær, idealistisk og realistisk ildsjæl med agil tilgang til bestyrelsesarbejde.

Palle Rasmussen
Stevns Erhvervsråds bestyrelse

Kommunikation der gør strategier levende og nærværende i organisationen.

Louise Hvid Jensen
Strategi- og ledelseschef, KFF København

Knivskarpt blik for mennesker, perspektiver og hvor der kan skabes fælles ståsted.

Rasmus Holst-Sørensen
Direktør Næstved Erhverv A/S

Balancerer forankring i lokal kontekst og nye betragtninger, der flytter folk.

Stefan Lildal-Schrøder
Sekretariatschef, TMF Køge Kommune

Samarbejde og fremdrift er kernen i mit arbejde. Jeg er særligt begejstret for NGO’er, SMV’er, interessentorganisationer og beslægtede rum i det offentlige. Specielt når I står ved en skillevej, hvor der skal ske noget nyt.

Modige ambitioner og idealistiske værdier motiverer mig. Fra mine studier og DR’s videnskabsredaktion har jeg en særlig forkærlighed for organisationer med naturvidenskabelig klangbund. Herunder også faglighed og fokus på bæredygtighed.

At gøre en forskel i en periode er vigtigere for mig end en fast post i mange år. Det samme gælder i konsulentrollen, hvor jeg er jeres loyale hjælper med et stærkt relationelt fokus.

Jeg er en organisatorisk schweizerkniv med god energi og et par skæve vinkler indbygget. Jeg har ledelsesmæssig tyngde og et skarpt blik for forandringsforløb, interessenter og kulturens betydning for succesfuld realisering af strategi. Integritet er vigtigt for mig og for den gode kultur.

Krydsbefrugtning med Visby.dk, hvor jeg både har offentlige og private kunder. Jeg støtter Ingeniører Uden Grænser med gratis sparring for projektledere og gennemfører andre ting til reduceret pris – bl.a. bestyrelsesforløb og evalueringsseminar for projekter i Sierra Leone.

Læs om min erhvervserfaring og uddannelser her.

Bestyrelsesfaglighed og erfaringer

Med mig har jeg DTU’s bestyrelsesuddannelse og mange års engagement i forskellige bestyrelser. To eksempler:

  • Startup, Advisory Board: OptikosPrime. AI-teknologi. Fortroligt hvad konceptet er.
  • Stofskifteforeningen: Fokus på foreningens faglige formidling og kommunikation
  • Stevns Erhvervsråd: Modernisering og strategiudvikling med fokus på SMV’er.
  • Frivillig organisation/NGO: Formand for XTV der producerede videnskabs-tv fra DTU.

Jeg har desuden siddet i bestyrelsen for andelsboligforeninger og sportsklubber drevet professionelt. Både som menigt medlem og formand. Jeg har også fagforeningserfaring på bestyrelsesniveau.

Rubixterning